Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

O členství

Členem Lukoklubu, z. s. se může stát každá fyzická osoba starší 8 let.
Předběžným členem se stává každý, kdo vyplní přihlášku a zaplatí členství.
O řádné členství může požádat každý předběžný člen, který po dvou letech předběžného členství podá žádost radě o řádné členství. Žádost musí být podána písemnou formou (může být podána i elektronicky). Rada takovou žádost posoudí a vydá písemné vyjádření. Důležitým faktorem k posouzení žádosti je aktivita žádajícího člena v Lukoklubu. Práva a povinnosti členů jsou ukotveny ve Stanovách.

Výhody členství v Lukoklubu:

  • viz Stanovy– práva členů
  • nižší ceny akcí pořádaných Lukoklubem
  • zapůjčení vybavení dle pravidel
  • organizační, materiálová a finanční podpora při soutěžích

Ceník platný od 01.09.2017

Roční členství 800 Kč
Trénink pro členy  50 Kč
První trénink (pro dospělého) 200 Kč
Využití střeleckého stanoviště  80 Kč
Vrhací stanoviště  50 Kč

Při podání přihlášky od září do prosince je členství daného roku stanoveno na 400 Kč.
Navazující členský příspěvek je splatný do první poloviny nového roku.
Pokud nemá předběžný člen zaplacené členství v daném roce, platí sazby za akce jako nečlen.

Trička

Každý má možnost zakoupit si oranžové tričko s logem Lukoklubu na vlastní žádost.
Cena trička je 220 Kč.

Účast na soutěžích

Členové Lukoklubu se mohou účastnit všech lukostřeleckých soutěží na vlastní jméno a zodpovědnost.
Lukoklub může takové členy podpořit zapůjčením vybavení, organizací dopravy a ubytováním, individuální tréninkovou přípravou na soutěž a zaplacením startovného.

Podmínky podpory soutěžících:

  • soutěžící se do soutěže přihlašuje pod jménem Lukoklubu
  • pokud to počasí dovolí, nosí po celou dobu soutěže klubové tričko
  • chová se zodpovědně a uvážlivě, dodržuje bezpečnostní pravidla a pravidla soutěže
  • pokud se soutěžící umístí na prvních třech místech ve své kategorii, bude mu proplaceno startovné